حرکت و تحول از دیدگاه قرآن (به انضمام انسان در افق قرآن)

حرکت و تحول از دیدگاه قرآن (به انضمام انسان در افق قرآن)

در حرکت و تحول از دیدگاه قرآن، موضوع حرکت ابتدا از دیدگاه علم و فلسفه و سپس نگاه جدیدی از طریق قرآن صورت گرفته است. و بخش انسان در افق قرآن، رساله ای است در زمينه انسان شناسي با آميزه اي از دين و اعتقاد كه بيشتر به تصويرگري اخلاقي و روانشناختی انسان پرداخته است : حقيقت انسان در قرآن ، خود طبيعي و حيات ابدي ، خود طبيعي و خود انساني، قيافه ايماني انسان در قرآن ... بخش دوم اين كتاب داراي نظامي (سيستمي) اجتماعي است ، و روشن است كه علت آن ، جز اين نميتواند باشد كه استاد جعفري اجتماع را تركيبي از انسان ها ميداند.

برای تهیه این کتاب با مراکز عرضه آثار در تهران:  66959945  و در قم:   37733779   تماس بگیرید

Buy Now
Price: 310,000 IRR

Related products

آفرينش و انسان

آفرينش و انسان

Price: 330,000 IRR
ايده آل زندگي و زندگي ايده آل

ايده آل زندگي و زندگي...

Price: 250,000 IRR
حیات معقول

حیات معقول

Price: 300,000 IRR
شناخت انسان در تصعيد حيات تكاملي

شناخت انسان در تصعيد...

Price: 300,000 IRR

Contact Form

Address:

Sadegiye 2nd square - Ayatollat Kashani Boulevard - Hasan Abad Street - 4th Alley - Number 22 - Iran - Tehran

Postal Code: 1481843465
Shopping Centers:
Email: info@ostad-jafari.com
Phone: +9821 44091042 +9821 44005453
Fax: +9821 44070200
All rights reserved to Allemeh Jafari institute
Designed and supported by Hamrah Afzar Iranian Co