آفرينش و انسان

آفرينش و انسان

بخشي از فصول اين كتاب عبارتند از: آفرينش از ديدگاه اديان (حاوي شرحي از تاريخ خلقت از نظر علم و فلسفه و دين )، جانداران بر روي زمين (توضيح ظهور و بروز اولين انسان در هستي )، هدفداري در آفرينش (با لحاظ اهداف و خطوط اسلامي موضوع )، انسان و عامل محرك تاريخ از ديدگاه مكاتب مختلف ، طرح اسلام و روابط اجتماعي ، كه ارتباطات چهارگانه جعفري نخستين بار در آن مطرح شده است . اين كتاب، در حقيقت، گزارشي است از ديدگاه هاي علمي موجود در زمينه ماهيت و تاريخ انسان از ديدگاه علم و دين .

برای تهیه این کتاب با مراکز عرضه آثار در تهران:  66959945  و در قم:   37733779   تماس بگیرید

Buy Now
Price: 330,000 IRR

Related products

ايده آل زندگي و زندگي ايده آل

ايده آل زندگي و زندگي...

Price: 250,000 IRR
حرکت و تحول از دیدگاه قرآن (به انضمام انسان در افق قرآن)

حرکت و تحول از دیدگاه...

Price: 310,000 IRR
حیات معقول

حیات معقول

Price: 300,000 IRR
شناخت انسان در تصعيد حيات تكاملي

شناخت انسان در تصعيد...

Price: 300,000 IRR

Contact Form

Address:

Sadegiye 2nd square - Ayatollat Kashani Boulevard - Hasan Abad Street - 4th Alley - Number 22 - Iran - Tehran

Postal Code: 1481843465
Shopping Centers:
Email: info@ostad-jafari.com
Phone: +9821 44091042 +9821 44005453
Fax: +9821 44070200
All rights reserved to Allemeh Jafari institute
Designed and supported by Hamrah Afzar Iranian Co