شناخت انسان در تصعيد حيات تكاملي

شناخت انسان در تصعيد حيات تكاملي

كتاب مذكور، يكي از تك نگاري هاي بسيار عميق و حاوي نكته سنجي هاي استاد جعفري در زمينه انسان شناسي است . بررسي موضوع انسان در دو قلمرو «هست» و «باید»، عمده ترين گفتگوي اين كتاب را شامل مي شود. توضيح و بررسي مكاتب انسان شناسي قديم و جديد، سبب شده است كه گفتمان هاي كتاب در موارد متعددي ، هيأت مباحث روان شناسي را به خود بگيرد، ولي ترديدي نيست كه انصراف شناخت انسان در تصعيد حيات تكاملي انسان و پوياسازي حيات وي ، در مسيري است كه جاده تكامل ناميده مي شود.

برای تهیه این کتاب می توانید با مراکز عرضه آثار در تهران:  66959945  و در قم:   37733779 -025  تماس بگیرید

Buy Now
Price: 300,000 IRR

Related products

آفرينش و انسان

آفرينش و انسان

Price: 330,000 IRR
ايده آل زندگي و زندگي ايده آل

ايده آل زندگي و زندگي...

Price: 250,000 IRR
حرکت و تحول از دیدگاه قرآن (به انضمام انسان در افق قرآن)

حرکت و تحول از دیدگاه...

Price: 310,000 IRR
حیات معقول

حیات معقول

Price: 300,000 IRR

Contact Form

Address:

Sadegiye 2nd square - Ayatollat Kashani Boulevard - Hasan Abad Street - 4th Alley - Number 22 - Iran - Tehran

Postal Code: 1481843465
Shopping Centers:
Email: info@ostad-jafari.com
Phone: +9821 44091042 +9821 44005453
Fax: +9821 44070200
All rights reserved to Allemeh Jafari institute
Designed and supported by Hamrah Afzar Iranian Co