www.Ostad-Jafari.com
 
منوی اصلی
صفحه اصلی
زندگی نامه
خاطرات
رحلت
از نگاه دیگران
نكاتي ديگر از زندگی و آراء
شواهد و جملاتی کوتاه
فهرست آثار
درباره موسسه
لوح های فشرده
آثار ترجمه شده
گزیده افکار
تماس با ما
کتاب عربی
گزیده مقالات
جستجو
فروشگاه موسسه
گزیده سخنرانی ها
مراکز عرضه و فروش آثار
مصاحبه ها و گفتگوهای شخصیت های خارجی
گالری تصاویر
گفتگو
جعفری پژوهی
لوح های فشرده
حاضرین در سایت
3 میهمان حاضرند
Select Language
سخن روز

سخن روز

يكي از نتايج زشت بي نظمي، بر هم خوردن قانونِ وسيله و هدف مي باشد.

عرضه آثار الكترونيكي مؤسسه علامه جعفري
انتشار مجموعه آثار 4 - معرفت شناسي

معرفتشناسى يكى از مهمترين مباحث فلسفه است و از آغاز ظهور فلسفه در يونان، بحثهاى مربوط به اين حوزه مورد توجه انديشمندان بوده است. امروزه نيز فيلسوفان تحليلى با غفلت از مباحث مابعدالطبيعه، به شدت درگير مسائل اساسى معرفتشناسى هستند. هر چند فيلسوفان اسلامى در بحثهاى خود، از انديشههاى فيلسوفان يونان تأثير پذيرفتهاند، اما در مباحث معرفتشناسى، بيشتر تابع مبانىِ هستىشناسىِ خود هستند.

در عصر حاضر، با نگارش «اصول فلسفه و روش رئاليسم»، براى نخستينبار، معرفتشناسى در فلسفة اسلامى استقلال خود را بازيافت و برخى مباحث جديد معرفتشناسى مورد بررسىهاى فلسفى قرار گرفت.

محمدتقى جعفرى نيز از جمله متفكرانى است كه به ضرورت طرح مباحث معرفتشناسى توجه ويژهاى داشته، از اينرو، در بسيارى از آثار خود به بحث دربارة برخى مسائل معرفتشناسى پرداخت كه مىتوان به برخى سخنرانىهاى وى در دهة 40 شمسى در حوزة معرفتشناسى اشاره كرد. او حتى در «تفسير و نقد و تحليل مثنوى» نيز از طرح مباحث مربوط به معرفتشناسى غافل نماند. نخستين اثر ايشان در اين حوزه، كتاب «شناخت از ديدگاه علمى و قرآن» است كه در اوايل دهة 60 شمسى، هم به طور مستقل و هم در مجلدات 6، 7 و 8 از مجموعه «ترجمه و تفسير نهجالبلاغه» منتشر شد. علاوه بر اين، در خلال سالهايى كه وى به ترجمه و تفسير نهجالبلاغه اهتمام داشت، دوباره به طرح برخى مسائل معرفتشناسى توجه كرد.

اثر حاضر شامل موضوعاتى است كه استاد جعفرى در باب معرفتشناسى مطالبى را مطرح كرده است كه عبارتند از :
1ـ شناخت از ديدگاه علمى و قرآن
2ـ ارزشيابى علم و معرفت
3ـ تحقيقى در فلسفه علم


زندگی نامه استاد محمد تقی جعفری
محمدتقي جعفري به سال 1302 خورشيدي در يكي از خانواده‌هاي متديّن شهر تبريز چشم به جهان گشود و كودكي‌ِ خويش را در پناه پدري راستگو و مادري سيّده و پاكدامن آغاز كرد.
در آغازين سال‌هاي حيات‌، كودكي كه محمدتقی نام داشت‌، با ورود به مدارس جديد و تعليماتي كه در تبريز آن زمان‌، تازه داير شده بود، راه خود را براي صعود به قله‌هاي تفكر گشود.
محمدتقي چون خواندن و نوشتن را پيش از آغاز دبستان‌، از مادر فرزانۀ خويش فرا گرفته بود، به صلاحديد مدير مدرسه (جواد اقتصادخواه) درس و تحصيل را از كلاس چهارم ابتدايي آغاز كرد.
اين آغاز نشان مي‌داد كودكي در مسير علم قرار گرفته است كه منازل دانش را با شگفتي طي مي‌كند، و همين‌، حاكي از استعدادي بود كه سال‌ها بعد توسط آيت‌الله ميرزا فتاح شهيدي كشف شد.
وي در تهران و قم از محضر فقها و حكمايي چون‌: ميرزا مهدي آشتياني‌، شيخ محمدرضا تنكابني و عارف داناسرشت ميرزا محمدتقي زرگر تبريزي بهره‌هايي شايان گرفت‌.
به دنبال آن‌، به سبب بيماري و رحلت مادر، به تبريز برگشت و در درس آيت‌الله شهيدي حضور يافت‌. اندكي بعد با اصرار شديد و اكيد آن جناب مواجه شد كه مصرّانه از او مي‌خواست راه نجف را در پيش گرفته، هر چه زودتر به كانون علمي‌ِ حوزۀ علميۀ نجف بپيوندد.
مي‌توان گفت‌: شهيدي‌ِ فقيد، با خدمت خويش در روانه كردن محمدتقی جعفري به نجف در سال 1322 خورشيدي مطابق با سال 1363 قمري و مهيا كردن شرايط‌ِ مقدماتي‌ِ آن‌، در سرنوشت علمي و تكامل فكري‌ِ وي‌، نقشي اساسي ايفا كرده است‌.
Image
حضور 11 سالۀ محمدتقي جعفري در دانشگاه ديني‌ِ بزرگ نجف اشرف كه آكنده از اساتيدي بسيار ممتاز و صاحب‌نظر هم‌چون‌: سيد ابوالقاسم خويي‌، سيد محسن حكيم‌، شيخ كاظم شيرازي‌، سيد عبدالهادي شيرازي‌، سيد جمال‌الدين گلپايگاني‌، شيخ مرتضي طالقاني و ... بود، تأثير قاطعانه‌اي در شكل‌گيري‌ِ شخصيت علمي و عملي‌ِ او ‌داشت‌، به‌گونه‌اي‌كه در سن 23 سالگي (سال 1366 ق‌) موفق به اخذ درجۀ اجتهاد از شيخ كاظم شيرازي شد.
محمدتقی جعفری پس از اتمام تحصيلات‌، در خلال سال‌هاي دهۀ 30 به ايران بازگشت...
ادامه مطلب ...