www.Ostad-Jafari.com
 
Main Menu
Home Page
Biography
Memories
Decease
from other people's point of view
More Points about the Allameh's Life
Excerpts
A List of M.T Jafari's Works
About Institute
CDs
A List of Traslated Works
Selections of Writings
Contact us
Arabic Book
Selections Of Articles
Search
Shop
گزیده سخنرانی ها
مراکز عرضه و فروش آثار
مصاحبه ها و گفتگوهای شخصیت های خارجی
Photo Gallery
گفتگو
Jafari's Studies
CDs
Who's Online
We have 4 guests online
Select Language

Daily Quotation

Knowledge is to rein and harness the nature for the sake of improving the trend of life.

عرضه آثار الكترونيكي مؤسسه علامه جعفري
مجموعه آثار 6 - چهار شاعر (خيام، نظامي، سعدي، حافظ)

بسيارى از متفكران مسلمان، در كنار توجه به مسائل فلسفى و منطقى، به شعر هم توجه داشته‌اند؛ هر چند برخى از آنان گاه از سر تفنن، اشعارى را هم سروده‌اند، ولى گاهى در لابلاى بحث‌هاى فلسفىِ خود، از اشعار گوناگونى در جهت تفهيم مطالب خود سود جسته‌اند. استاد محمدتقى جعفرى نيز از اين امر مستثنا نيست، البته با تفاوت اساسى. يكى اين كه ايشان آثارى مستقل در باب انديشه‌هاى چند تن از شاعران به نگارش درآورده، به ويژه پژوهش‌هاى گسترده‌اى درباره مولوى انجام داده است. ديگر اين كه وى در آثار خود، به اشعار شاعران بسيارى استناد كرده است كه حجم آن قابل مقايسه با هيچ يك از متفكران جهان اسلام نيست. از اين‌رو، مواجهه‌هاى فلسفى و دينى ايشان با اشعار بسيارى از شاعران، نياز به بررسى و تأليف اثرى جداگانه دارد. در پرتو اين بررسى، از يك سو اهميت و عمق بسيارى از اشعار آشكار مى‌شود، و از سويى ديگر، خواننده با رويكردِ تفسيرىِ ايشان در تحليل انديشه‌ها و آثار شاعران آشنا مى‌شود.

استاد محمدتقى جعفرى در طول حيات پربار خود، علاوه بر تفسير و نقد و تحليل مثنوى، به طور مستقل نيز در باب چهار شاعر بزرگ ايرانى (خيام، نظامى، سعدى و حافظ)، مطالبى را به نگارش درآورده است.


انتشار كتاب خلوت انس

استاد محمدتقى جعفرى از جمله متفكران اسلامى است كه توجهى خاص و نگاهى عميق به ادبيات و شعر دارد. در آثار ايشان، استنادهاى بسيارى به شعرهاى شاعرانِ گوناگون شده است كه شايد بتوان گفت مجموعة آنها با استنادهاى هيچ يك از متفكران مسلمان قابل مقايسه نيست. او على‌رغم مشغله‌هاى فكرى و فلسفىِ مختلف، براى بيان مطالب و مقاصد خود، گاه به اشعارى از شاعران گمنام اشاره مى‌كند كه تعجب‌برانگيز است.

در سال‌هاى پيش از كوچِ ابدپروازِ محمدتقى جعفرى، ايشان در حال نگارش اثرى مهم در باب حافظ بودند، ولى بنا به دلايلى آن را در نيمه راه رها ساختند. مطالعة نوشته‌هاى موجود نشان‌دهندة آن است كه وى به هنگام تحقيق دربارة حافظ، در ابتدا اشعار مختلف را در موضوعاتى چون: خدا، هستى، انسان، عبادت، عشق، دل و مى، از ديوان حافظ استخراج و در دفاتر مجزا ثبت كرده، و سپس در صدد تفسير و تحليل همة ابيات با موضوعات خاص بوده است.

اگرچه اثر حاضر ناتمام است و در آن برخى ابعاد انديشة حافظ بيان شده، اما همين مطالب موجود، روشنگر بسيارى از زواياى فكرىِ حافظ است؛ به ويژه آن كه نويسنده تلاش كرده است تا از زواياى حِكَمى و نگاه فلسفى، اشعار حافظ را تفسير و تحليل كند.

با وجود همة آثارى كه در سال‌هاى اخير دربارة حافظ نگاشته شده، اين اثر نيز ارزشِ خاصِ خود را دارد، و اميد است مانند ساير آثار انديشمندان، مورد توجه و استفاده اهل نظر قرار گيرد.


انتشار كتاب حكمت، اخلاق و عرفان در شعر نظامي گنجوي

اين اثر كه براى نخستين‌بار در سال 1370 خورشيدى منتشر شده است، مجموعه تحليل‌ها و تفسيرهاى نويسنده پيرامون مناجات‌هاى نظامى گنجوى است. نظامى در آغازِ برخى منظومه‌هاى خود، به مناجات با حق تعالى پرداخته است.

مى‌توان گفت: تنها در يك مورد است كه هيچ فردى، حتى فيلسوف و شاعر و هنرمند، براى بيان مقاصد خود، دشوارى ندارد، و آن هم نيايش است. در نيايش، آدمى با خدايى روبروست كه به خوبى مى‌تواند مقاصد و نيت‌هاى خود را به خوبى بيان كند، و در عين حال، اين اطمينان را دارد كه مخاطب، مقاصد و نيت‌هاى او را درمى‌يابد. در نيايش، فرد هر چيزى را در دل بيان مى‌كند، و ميان خود و خداى خويش، هيچ حجابى نمى‌بيند.

در نيايش‌هاى نظامى، انديشه و شخصيت نظامى آشكار مى‌شود. نحوة سخن گفتن او با خداوند، و مضمون‌هايى كه در توصيف حضرت حق به كار مى‌بَرَد، از جمله حكمت‌هاى عميقِ اين شاعرِ بزرگ است.

در كتاب حاضر، محمدتقى جعفرى بر آن نبوده تا همة مطالب و مضامينِ عميقِ نظامى را از لابلاى اشعار او استخراج و تحليل كند، چرا كه بايد اثرى چند برابر اين كتاب مى‌نگاشت. او براى آن كه گوشه‌اى از انديشه‌هاى عميق و الهىِ نظامى را نشان دهد، به تحليل بعضى از نيايش‌ها بسنده كرده، و در لابلاى فصل‌هاى گوناگونِ اثرِ حاضر، مضامين و مفاهيم بسيار والايى از آن حكيم فرزانه بيان كرده است. رسالت شعر و شاعرى، اصولِ كلىِ حاكم بر مناجات‌ها، حكمت، عرفان و اخلاق، از جمله مباحثى است كه نويسنده به تحليل آنها پرداخته، و چنين مى‌توان دريافت كه نظامى تنها يك شاعر نيست، بلكه جزو حكماى بزرگ به شمار مى‌رود.

اين اثر، با وجود حجم اندك آن، نكات مهمى را در شناختِ تفكرِ نظامى بيان مى‌كند كه براى دانش‌پژوهان ارزش بسيارى دارد.


ARAFAT DAĞINDA HZ. HÜSEYİN’İN YAKARIŞI

Arefe Duasi'nin şerhi))

Dua ve yakarışı ortak insani kategorilerden ve Allâme Caferi’nin tabiriyle insanların ortak kültürel değerlerinden saymak gerekir, çünkü kültürel tarihinde, dua ve yakarışın, çeşitli şekillerde etkin olmadığı bir millet bulmak neredeyse mümkün değildir. Bu yüzden dua olarak adlandırdığımız, yakarışa şekil veren her şey insanın varlığı anlaması ve varlık âlemindeki yerini alması için kullandığı ortak bir dildir. İnsanlar his dışı birçok önemli konuyu dua ile ilişkilendirmekle dua, insanların hayatında önemli bir yere sahiptir. Bu açıdan baktığımızda dua, dinî ve mezhebî bir konu olmaktan çıkıyor ve insanın bir merhaleden diğerine geçişinde önemli ve hassas bir yere sahip olan beşeri ve herkesi kapsayan bir gerçek olarak zuhur ediyor.
İmam Hüseyin (s.a)’nin bu telakkide dua ve yakarış olarak ortaya çıkan söylemi, beşeri değerlerin ve insan vicdanın sözcüsü konumundadır. Allâme Muhammed Taki Caferi bu güzel ve çok anlamlı yakarışı anlayabilmemiz ve Allah ile irtibat kurma yolunda bir deneyim elde etmemiz için onu sade, güzel ve açık bir dille tefsir etmiştir.
Kitabın üslubu ve yöntemi hakkında dile getirilmesi gereken şey, yazarın bu şerhte yalnızca dinî kavrayışlara dayalı din içi bir bakış açısına sahip olmayışıdır. Yazar, dua ve yakarış kavramlarına insani bir tefsir getirmeye çalışmıştır. Yazarın tefsir ettiği dua metninin Şia’nın klasik dua metinlerinden biri olduğu ve bunu özel bir zaman diliminde Şiilerin üçüncü imamının dile getirdiği bir gerçektir, ama dikkate alınması gereken husus yazarın duayı Şia’nın alışılagelmiş tefsir yöntemiyle ele almamış olması ve tamamen insani müşahedeler üzere incelemesidir.

A Brief Biography of M.T. Jafari
Muhammad Taqi Jafari was born in Tabriz in 1923. he had learned how to read and write from his mother even before he started school, so he began his education from fourth grade. Indeed, his academic progress was wonderful from the very beginning, but it was Fattah Shahidi who actually realized how talented he was years later. After elementary school, Muhammad Taqi began to study at the Talebieh seminary, and then moved to Tehran and Qom, where he studied under some of the outstanding religious scholars of his time. But when he heard about his mother's illness, he returned to Tabriz, and attended Mr. Shahidi's classes. Soon, the Shahidi insisted that he leave for Najaf so much that he decided to leave for the Najaf School of Theology.
Image Muhammad Taqi Jafari spent 11 years in Najaf and learned from great scholars. His progress was so spectacular that he was conferred on the greatest degree of jurisprudence – ijtihad – when he was only 23. His life was quite difficult at that time, for the only income he had was the allowance he received from the seminary. He had to work and study at the same time to manage his simple, austere life.
His first book, The Relationship between Man and the Universe, which he wrote when he was in his late twenties, also shows this. The book, which concerns physics and philosophy, implies how important learning about modern science and analyzing and criticizing it were to its writer. His style of criticism, however, was that of a young, Islamic academician who had been trained by the best Islamic scholars of his time. Of course, the fundamentals of Islamic civilization and development were also influential. When the Jafari returned to Iran, he continued to study the new waves of thought that were rapidly spreading throughout intellectualism. He undoubtedly approved the basic idea of intellectualism, which was what had drawn him from decadent, traditional thoughts to study modern ones; the study that dominated his 60-year academic career. As an explorer of anthropological domains, Muhammad Taqi endeavored to discover mankind accurately, so he began by practically showing value for human beings, and presenting the highest of moral values and constructive patterns in his behavior. Maybe it was his moral excellence that helped him accomplish so much in a rather short period of time – the Allameh wrote many books on a vast variety of fields, the most prominent of which are his 15-volume Interpretation and Criticism of Rumi's Mathnavi, and his unfinished, 27-volume Translation and Interpretation of the Nahj-ul-balaqah. These two major works of the Jafari contain his most important thoughts and ideas in fields like anthropology, sociology, moral ethics, philosophy and mysticism…
Read more...