وایتهد چه می گوید؟ نقد یك كتاب (9)

وایتهد چه می گوید؟ نقد یك كتاب (9)

به احتمال قوی، مقصود وایتهد از اقناع (متقاعد كردن)، به فعلیت رساندن مقتضیات خواسته های اصیل و اشباع آن هاست كه در نهاد انسان ها وجود دارند. اما با نظر به نسبی بودن اقناع و جوشش مستمر مقتضیات خواسته های اصیل و اهمیت حیاتی...
وایتهد چه می گوید؟ نقد یك كتاب (8)

وایتهد چه می گوید؟ نقد یك كتاب (8)

هنر   وایتهد در تعریف هنر و غایت آن می گوید: "هنر عبارت است از همسازی و انطباق هدفدار ظهور و نمود با واقعیت عینی. منظور ما از همسازی و انطباق هدفدار در این جا، غایتی است كه باید با توفیقی كم و بیش كسب گردد. این غایت - كه...
وایتهد چه می گوید؟ نقد یك كتاب (7)

وایتهد چه می گوید؟ نقد یك كتاب (7)

اخلاق   وایتهد در بحث از عظمت مسیحیت و ادیان دیگر می گوید: "عظمت مسیحیت یا عظمت هر دین با ارزش دیگری، ناشی از اخلاقیات موقت آن است." در ادیان الهی - به ویژه اسلام - اخلاق جنبه ابدی و جاودان دارد، زیرا اخلاق، شكوفا كردن...
وایتهد چه می گوید؟ نقد یك كتاب (6)

وایتهد چه می گوید؟ نقد یك كتاب (6)

انسان   وایتهد در تفسیری كه از انسان ارائه می دهد، طبیعت وی را بسیار پیچیده تلقی می كند؛ چنان كه می گوید: "طبیعت انسانی آن چنان پیچیده است كه از نظر یك سیاستمدار، طرح هایی كه برای اجتماع به روی كاغذ می آید، حتی به اندازه...
وایتهد چه می گوید؟ نقد یك كتاب (5)

وایتهد چه می گوید؟ نقد یك كتاب (5)

مذهب   نگاه وایتهد به مذهب بسیار مثبت است. در مجموع، بحث هایی كه وی در این كتاب مطرح كرده، فقط در چندجا مورد انتقاد است. از جمله نكات مثبت وایتهد در مورد مذهب، مطلب زیر است: "اما آرمان های غایی كه ادیان، خود را نگهبانان...
وایتهد چه می گوید؟ نقد یك كتاب (4)

وایتهد چه می گوید؟ نقد یك كتاب (4)

خدا   یكی از مباحث مورد انتقاد درباره وایتهد، نظری است كه درباره ارتباط خداوند با زمان ابراز كرده است. چنان كه می گوید: "طبیعت ازلی خداوند، كه به یك معنا غیر زمانی و به معنای دیگر زمانی است، ممكن است رابطه ای به صورت...
وایتهد چه می گوید؟ نقد یك كتاب (3)

وایتهد چه می گوید؟ نقد یك كتاب (3)

حكمت عبارت است از: معرفت حیات هدفدار در جهان هدفدار و عمل مطابق این معرفت كه آدمی را جزیی از آهنگ كل جهان هدفدار تلقی می كند و در نتیجه حیات آدمی در همه لحظاتی كه سپری می كند، از موقعیت های بایسته و شایسته عبور می كند و جذب...
وایتهد چه می گوید؟ نقد یك كتاب (2)

وایتهد چه می گوید؟ نقد یك كتاب (2)

هنگامی كه وایتهد از مورخان تاریخ بحث می كند، بر این نكته تأكید می ورزد كه آن ها همواره تاریخ را از دریچه چشم خود مورد مطالعه قرار می دهند. برای مثال: در تاریخ گیبون، این شخص گیبون است كه سخن می گوید. بر این اساس، به نظر می رسد...
وایتهد چه می گوید؟ نقد یك كتاب (1)

وایتهد چه می گوید؟ نقد یك كتاب (1)

آلفرد نورث وایتهد -Alferd North Whitehead - (1948-1861) یكی از متفكران بزرگ عصر حاضر است كه با اثر سه جلدی خود به نام اصول ریاضی Principia Mathematical كه با همكاری برتراند راسل آن را نگاشت، به شهرت جهانی دست یافت. - زندگینامه برتراند راسل به قلم...
زیبایی و هنر (7)

زیبایی و هنر (7)

تعریف زیبایی   "زیبایی عبارت است از: نمودی نگارین و شفاف كه بر روی كمال كشیده شده است و كمال عبارت است از قرار گرفتن یك موضوع در مجرای بایستگی ها و شایستگی های خود. البته در غیر مواردی كه موجود زیبا دوبعدی باشد، مانند...
زیبایی و هنر (6)

زیبایی و هنر (6)

قطب درون ذاتی زیبایی ها   قطب درون ذاتی انسان در ارتباط با زیبایی ها دارای چند بعد است: 1- آگاهی به هستی. انسان به واسطه برخورداری از حیات، بعضی اوقات آگاهی عمیقی نسبت به هستی و شگفت انگیز بودن جریان كاینات پیدا می كند. ...

فرم تماس

آدرس:

فلکه دوم صادقیه - بلوار آیت الله کاشانی - خ حسن آباد - کوچه 4 - پلاک 22 - ایران - تهران

کد پستی: 1481843465
مرکز فروش آثار:
ایمیل: info@ostad-jafari.com
تلفن: +9821 44091042 +9821 44005453
نمابر: +9821 44070200
حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری است
توسعه و پشتیبانی فنی شرکت توسعه همراه افزار ایرانیان