تفسير و نقد و تحليل مثنوي (15 جلد)

تفسير و نقد و تحليل مثنوي (15 جلد)

اين مجموعه پانزده مجلدي ، دايرﺓ المعارفي است كه به سير و پژوهش در افكار و آراي عارف و شاعر توانمند مولانا جلال الدين بلخي پرداخته، انگاره هاي عارفانه و شورگسترانه آن بزرگ مرد تمدن ادب را با واقعيت هاي جهان امروز تطبيق مي كند. اين تفسير چون تنها به عرفان مولوي منحصر نيست ، بنابراین اثري عمومي است كه بسياري از مباحث آكادميك در آن داراي نقشي برجسته است .

جزییات بیشتر


﷼ 3,500,000

اين مجموعه پانزده مجلدي ، دايرﺓ المعارفي است كه به سير و پژوهش در افكار و آراي عارف و شاعر توانمند مولانا جلال الدين بلخي پرداخته، انگاره هاي عارفانه و شورگسترانه آن بزرگ مرد تمدن ادب را با واقعيت هاي جهان امروز تطبيق مي كند. اين تفسير چون تنها به عرفان مولوي منحصر نيست ، بنابراین اثري عمومي است كه بسياري از مباحث آكادميك در آن داراي نقشي برجسته است . تأمل در ديدگاه هاي جديد روان شناختي غربي و هم چنين سير انديشه اجتماعي غرب ، با نظر به منابع برجسته و گسترده اي چون ويكتور هوگو، داستايوفسكي ، تولستوي ، بالزاك ، ماكس پلانك ، اينشتين و ... به خوبي تجزيه و تحليل شده است . از بارزترين ويژگي اين تفسير، آشتي ميان معارف اسلامي و انساني ، و نيز تأمل در مقوله هاي اساسي فلسفي مشترك ميان شرق و غرب مي باشد كه استاد جعفري از آن تعبير به « فرهنگ مشترک بشری» مي نمايد.سبد خرید  

بدون محصول

ارسال ﷼ 0
مجموع ﷼ 0

سبد خرید پرداخت